Tin nổi bật

Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028.

(LĐXH) – Ngày 24/9/2023, thông tin về Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết, sau 3 ngày làm việc, từ ngày 22 đến 24/9, với 549 đại biểu tham dự, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 55 ủy viên.

Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 23/9/2023, Ban Thường vụ đã được bầu với 17 người; bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị cũng bầu 4 Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: bà Lê Thị Kim Thúy, các ông Phùng Thái Quang, Phạm Chí Tâm và Trần Đoàn Trung. Ngoài ra, hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP.HCM khóa XII gồm 15 người. Cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 47 người.

Thông tin sau Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết, sau Đại hội, LĐLĐ Thành phố sẽ kiện toàn lại văn kiện, hệ thống lại các nhóm nội dung công việc và quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP.HCM, đưa tinh thần nghị quyết, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TP.HCM vào đời sống việc làm, tổ chức hoạt động Công đoàn thành phố, đến các Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước để mỗi đoàn viên, người lao động quán triệt học tập. Đồng thời, LĐLĐ TP.HCM sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể 3 khâu đột phá và 7 chương trình hành động, đưa tinh thần Đại hội trong suốt 4 phiên vừa qua đến đoàn viên, người lao động để thể hiện quan điểm nhất quán của Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua 12 chỉ tiêu: Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,980 triệu đoàn viên công đoàn trở lên; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 75% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận nghiệp vụ công đoàn phù hợp với vị trí việc làm; Ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hàng năm bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên…

Ông Phùng Thái Quang cho biết thêm, Công đoàn TP.HCM cũng sẽ xây dựng và triển khai 3 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028: Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công đoàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân – lao động./.

Trương Đăng

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác