Danh sách ban liên lạc

Các tiểu ban liên lạc

– Ban Tài chính và Hậu cần: Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban

– Ban Truyền thông – Sự kiện: Ông Vương Hoàng Cảnh, Trưởng Ban

– Văn phòng Hội : Ông Nguyễn Hồ Việt, Chánh Văn phòng

– Thư ký Hội: Xuân Lộc

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác