Danh sách ban liên lạc

Đại Diện Các Huyện, Thị Xã, Thành Phố

  1. TP Vinh:

– Ông Đặng Trung Kiên (PCT)

–  Ông Trần Lâm,

–  Ông Doãn Thái Thanh

2.Thị xã  Thái Hòa:

–  Ông Lê Văn Hồng

3.Thị xã Hoàng Mai:

–  Ông Võ Đăng Linh

      4. Thị xã  Cửa Lò:

 – Ông Lê Xuân Quân

      5. Diễn Châu: 

–  Ông Nguyễn Đức Quang

–  Ông Chu Minh Tùng

–  Ông Cao Xuân Minh

–  Ông Tạ Văn Thư

6. Nghi Lộc

– Ông Lê Văn Khánh

– Ông Phan Đình Điền

– Ông Nguyễn Đình Trung

7. Đô Lương:

– Ông Nguyễn Bá Thi

– Ông Đào Cảnh Tuất

– Ông Thái Khắc Toàn

8. Thanh Chương

– Ông Nguyễn Mạnh Hà,

– Ông Nguyễn Văn Thanh

9. Hưng Nguyên

TS Thái Bá Cần,

– Ông Phan Đình Tuệ,

10. Nam Đàn

– Ông Nguyễn Văn Thước, Chủ tịch HĐH Nam Đàn

– Ông Nguyễn Xuân Nhật, Phó Chủ tịch TT Hội

– Ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Chủ tịch Hội

– Ông Nguyễn Nhị Trự, Phó Chủ tịch Hội

– Ông Nguyễn Quang Phúc, Phó Chủ tịch Hội

11. Yên Thành

 – Ông Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch Hội

– Ông Chu Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội

– Ông Nguyễn Thế Đại, Phó Chủ tịch Hội

12. Quỳ Châu

–  Ông Nguyễn Hoàng Phương, Chủ tịch Hội

–  Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội

–   Bà Lê Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội

13. Anh Sơn:

– Ông Mai Quốc Bình

– Ông Nguyễn Bá Thắng

– Ông Nguyễn Tài Sơn

– Ông  Võ Quang Thắng

14. Nghĩa Đàn

 – Ông Lê Ngọc Dũng,

 – Ông Lê Văn Xuân

15. Tương Dương

–  Ông Lô Văn Dự

16. Quế Phong

–  Ông Nguyễn Duy Phong

17. Quỳ Hợp

 – Ông Hoàng Đức Kỷ  

 – Bà Trương Thị Thảo,

  – Ông Hoàng Minh Quang

18. Quỳnh Lưu

– Ông Hồ Đức Nhân, Chủ tịch Hội

– Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, PCT Hội

– Ông Trần Minh Trường

19.Tân Kỳ:

 Ông Nguyễn Quốc Dũng
– Bà Nguyễn Thị Trang

20.Con Cuông

– Bà Nguyễn Hải Triều

21.Kỳ Sơn

– Chị May,

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác