Danh sách ban liên lạc

BAN THƯỜNG TRỰC – BCH HĐH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

THƯỜNG TRỰC HỘIBCH HỘI

1.Ông Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch

2.Ông Nguyễn Xuân Nhật – Phó chủ tịch TT

3.Ông Lê Nguyên Hồng – Phó chủ tịch

4.Ông Nguyễn Bá Thi – Phó chủ tịch

5.Ông Nguyễn Đình Trung – Phó chủ tịch

6.Ông Phan Đình Tuệ – Phó chủ tịch

7.Ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó chủ tịch

8.Ông Chu Minh Tùng – Phó chủ tịch

9.Ông Cao Xuân Minh – Phó chủ tịch

10.Ông Tạ Văn Thư – Phó chủ tịch

11.Ông Hồ Đức Nhân – Phó chủ tịch

12.Ông Nguyễn Văn Thước – Phó chủ tịch

13.Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch

14.Ông Võ Đình Minh, Phó Chủ tịch

15.Ông Đặng Trung Kiên – Phó chủ tịch

16.Ông Vương Hoàng Cảnh – UV BTT – Trưởng ban Truyền thông

17.Ông Nguyễn Thế Đại – UV BTT

18.Ông Lê Quốc Hội – UV BTT

19.Ông Thái Khắc Toàn – UV BTT

20.Ông Đào Cảnh Tuất – UV BTT

21.Ông Võ Quang Thắng – UV BTT

22.Ông Nguyễn Hồ Việt – UV BTT, Chánh Văn phòng

23.Ông Hoàng Đức Kỷ – UV BTT

24.Ông Nguyễn Quốc Dũng – UV BTT

25.Ông Võ Hồng Minh – UV BTT

26.Ông Nguyễn Văn Thái – UV BTT

27.Ông Thái Bá Cần – UV BTT

28.Ông Nguyễn Hoàng Phương UV BTT

29.Ông Nguyễn Văn Thanh – UV BTT

30.Bà Võ Thị Ngọc Anh – UV BTT

31.Bà Lê Thị Hường – UVBTT

32.Ông Lê Văn Khánh – UV BCH

33.Ông Trần Lâm – UV BCH

34.Ông Võ Đăng Linh – UV BCH

35.Ông Nguyễn Thanh Minh – UV BCH

36.Ông Nguyễn Duy Phong – UV BCH

37.Ông Nguyễn Trọng Tài – UV BCH

38.Ông Võ Văn Tân – UV BCH

39.Ông Nguyễn Anh Tuấn – UV BCH

40.Bà Trương Thị Thảo – UV BCH

41.Lê Quang Thắng – UV BCH

42.Ông Nguyễn Cảnh Thiện – UV BCH

43.Bà Nguyễn Bích Thủy – UV BCH

44.Bà Nguyễn Hải Triều – UV BCH

45.Ông Trần Minh Trường – UV BCH

46. Ông Nguyễn Viết Hùng – UV BCH

47. Ông Nguyễn Hữu Thống – UV BCH

Thư ký hội là bà Ngô Thị Mai

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác