Vở sân khấu đặc biệt về bác Hồ “Nước non ngàn dặm” sẽ công diễn tại TPHCM vào ngày 25,26/7/2022

(HMC) – Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022) và các ngày lễ lớn trong năm 2022, sáng nay tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và… Continue reading Vở sân khấu đặc biệt về bác Hồ “Nước non ngàn dặm” sẽ công diễn tại TPHCM vào ngày 25,26/7/2022