Hoạt động

Nghệ An dẫn đầu cả nước về số lượng người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(LĐXH)- Tại Nghệ An, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, công tác giải quyết việc làm, nhất là công tác đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua. Chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vừa diễn ra, từ điểm cầu Nghệ An, thông tin cho biết: Trong những năm qua, Nghệ An luôn là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bình quân mỗi năm từ 12.000 – 13.000 người lao động đi làm việc có thời hạn tại các nước (chiếm 1/2 số lao động được giải quyết việc làm hàng năm).

Các cơ sở GDNN ở Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo 

Giai đoạn 2013 – 2022, toàn tỉnh đưa đi làm việc ở nước ngoài được 119.427 lao động, 138 chuyên gia. Trong đó, 100% lao động được đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài; có khoảng 62% lao động được đào tạo nghề nghiệp trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Trong giai đoạn này đã có 5.333 lao động thuộc đối tượng chính sách được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài và 150 đơn vị làm tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ với số tiền 240,332 tỷ đồng…

Nguồn thu nhập do người lao động đi làm việc ở nước ngoài chuyển về theo đường chính ngạch hàng năm ước đạt 350 triệu USD. Qua đó, góp phần quan trọng, tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn tỉnh.

Được biết, mục tiêu của tỉnh Nghệ An trong năm 2022 là giải quyết việc làm cho 42.900 người, trong đó đưa được 13.550 người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn hỗ trợ số lao động làm việc ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng dịch COVID-19 để họ quay trở lại thị trường lao động trong nước và ngoài nước làm việc.

Để đạt mục tiêu này, Nghệ An đã quan tâm đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động, chuẩn bị nguồn lao động nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường nước ngoài và nâng cao thu nhập cho người lao động có tay nghề khi tham gia lao động ở nước ngoài.

Tất cả người lao động trước khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài đều được đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Nội dung lẫn hình thức đào tạo phù hợp giúp người lao động nắm được những kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, pháp luật, điều kiện làm việc ở nước sở tại để hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thẩm định, giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về các địa phương tuyển chọn lao động, ưu tiên tập trung tuyển chọn lao động thuộc các huyện miền núi, các đối tượng chính sách do đó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động và đơn vị trong việc tư vấn, tuyển chọn lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

Giao các huyện, thành, thị xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác đưa người lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đưa chỉ tiêu này vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

Các cơ quan cấp tỉnh, huyện và xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm cung ứng lao động có uy tín, tuyển chọn và đưa được nhiều lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, chú trọng đưa lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao, ổn định, môi trường làm việc tiên tiến.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Sở, ban ngành có liên quan và các cấp chính quyền địa phương đối với hoạt động tuyển chọn lao động trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để đưa hoạt động này ngày càng chất lượng và hiệu quả./.

Hồng Hà

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác