Tin nổi bật

Nghệ An: Chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

(Baonghean.vn) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chương trình số 05-CTr/BTGTU ngày 5/8/2022 về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

Theo đó, Chương trình số 05 nhằm tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tạo tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 156-KH/BTGTW và mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tạo điều kiện để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; tình trạng “bão hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Ảnh tư liệu Mai Hoa

Có 8 nhiệm vụ và giải pháp được đề ra cụ thể trong chương trình hành động, gồm: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong các ban tham mưu công tác tuyên giáo – truyền thông, cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với các báo, tạp chí, thông báo nội bộ, bản tin nội bộ, trang thông tin, bảo đảm đúng định hướng của Đảng; Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đúng chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; Thường xuyên sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực báo chí, truyền thông để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành;

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của các báo, tạp chí, trang thông tin, bản tin nội bộ của đơn vị; tập trung xử lý, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (nếu có); Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy; Chú trọng tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề báo chí đã phản ánh; có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo chí nêu, không để tình trạng báo chí đưa tin kéo dài, làm nóng dư luận.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ các cơ quan báo chí, cán bộ tham mưu về lĩnh vực báo chí, đội ngũ báo chí cũng như quán triệt người làm báo thực hiện nghiêm các quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội người làm báo Việt Nam về việc không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có yếu tố nhạy cảm, gây hoang mang dư luận xã hội; chủ động nhắc nhở, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Hồ Hà ( Báo Nghệ An)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác