Hoạt động

Nghệ An: Đã có 140 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

LĐXH)- Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 140 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

(ảnh minh họa)

Tại Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 07/7, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt danh sách 83 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 124 triệu đồng.

Trong số 83 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà lần này, có 18 lao động làm việc tại Công ty TNHH MNS FEED Nghệ An và 12 lao động đang làm việc tại Công ty Bia Hà Nội – Nghệ An cùng đứng chân trên địa bàn huyện Nghi Lộc; 04 lao động làm việc tại Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt Nghệ An đóng tại thị xã Hoàng Mai; 49 lao động làm việc tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm đứng chân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định.

Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Như vậy, qua 02 đợt triển khai, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 140 lao động đang tham gia làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với số tiền gần 200 triệu đồng./.

PV

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác