Kinh tế

Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử

Baonghean.vn) – Đến hết ngày 30/6/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có gần 13.000 tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đăng ký đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Và Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã được Tổng cục Thuế khen thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Để triển khai Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, với điểm mới quan trọng nhất là quy định về việc chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2022.

Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử ảnh 1
Triển khai áp dụng hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp. Ảnh: Văn Trường

Với thời gian triển khai gấp rút theo lộ trình do Tổng cục Thuế đề ra: đến hết ngày 10/5/2022 phải hoàn thành tối thiểu 50%, đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, ngành Thuế Nghệ An đã xác định công tác triển khai hóa đơn điện tử là trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022 và có ý nghĩa chính trị cấp thiết, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương.

Cục Thuế đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết, cụ thể về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Ngành Thuế cũng đã tranh thủ sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngành Thuế Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử ảnh 2
Hoá đơn điện tử.

Ngành Thuế Nghệ An đã tiến hành phân nhóm đối tượng người nộp thuế, xây dựng lộ trình triển khai theo từng nhóm đối tượng, ban hành một số văn bản liên quan đến chính sách hóa đơn điện tử nhằm tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách cũng như các lợi ích, ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Cơ quan Thuế cũng đã thành lập Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp cận và hỗ trợ người nộp thuế kịp thời trong quá trình chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử.

Đến hết ngày 30/6/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có gần 13.000 tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đăng ký và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC (tương đương đạt mức tỷ lệ 100% kế hoạch được giao).

Ngày 27/6/2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An (thuộc 24 Cục Thuế tỉnh, thành phố) đã được Tổng cục Thuế khen thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

Có được kết quả như trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tinh thần quyết tâm cao độ của toàn ngành Thuế Nghệ An, sự phối hợp ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng người nộp thuế trong suốt thời gian qua.

Bằng nhiều biện pháp thống nhất, đồng bộ, ngành Thuế Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác