Phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ học tập những tư tưởng lớn của Người mà chúng ta học tập ngay từ những điều đơn giản nhất trong phong cách sống của Bác, trong cuộc sống, công việc, lao động, học tập khó khăn luôn… Continue reading Phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh