Hoạt động

TP.HCM: Đã giải ngân hơn 121,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(LĐXH) – Ngày 9/8/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biết, tính đến cuối ngày 8/8/2022, các quận – huyện và thành phố Thủ Đức đã giải ngân hơn 121,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 228.252 người lao động.

TP.HCM: Đã giải ngân hơn 121,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, việctriển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố, hiện các quận – huyện và thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận hồ sơ của 30.319.000 doanh nghiệp với  số lao động là 745.814.000 người. Trong đó, có 10.511.000 doanh nghiệp với 313.497.000 lao động đã được phê duyệt hồ sơ với số tiền là hơn 166,7 tỷ đồng. Đến cuối ngày 8/8/2022, các quận- huyện và thành phố Thủ Đức đã giải ngân 121,4 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 228.252 lao động đang làm việc tại 5.595.000 doanh nghiệp.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, huyện Củ Chi là đơn vị đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đạt cao nhất với tỷ lệ 29,89%, cao thứ hai là thành phố Thủ Đức với tỷ lệ đạt 16.05%; các đơn vị giải ngân thấp nhất lại rơi vào hai quận trung tâm của Thành phố là Quận 1, mới đạt 0,32% và Quận 3 là 0,77%.

Cùng ngày, Bảo hiểm xã  hội (BHXH) TP.HCM cũng cho biết, tính đến ngày 8/8/2022, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan này xác nhận là 28.695 đơn vị với 1.115.572 lượt lao động. Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 22.806 đơn vị với 1.044.624 lượt lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 5.889 đơn vị với 70.948 lượt lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý, về hời hạn nộp hồ sơ:

Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Hình thức nộp hồ sơ: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Trương Đăng

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác