Hoạt động

TP.HCM: Hơn 138.300 lao động đang làm việc đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

(LĐXH)- Tính đến ngày 28/7/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận – huyện và thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho 138.344 lao động, đang làm việc tại 2.723 đơn vị, doanh nghiệp, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hỗ trợ là 72,98 tỷ đồng.

Hơn 138.300 lao động đang làm việc tại TP.HCM đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biếtkết quả thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn Thành phố, tính đến trưa ngày 28/7/2022 đã có 20.359 đơn vị, doanh nghiệp có 494.627 lao động đã nộp hồ sơ tại các quận – huyện và TP.Thủ Đức.

Hiện đã có tổng số 6.856 đơn vị, doanh nghiệp với số lao động là 216.950 người được UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phê duyệt quyết định chi hỗ trợ với số tổng số tiền hỗ trợ  là 115,092 tỷ đồng

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng cho biết, hiện có tổng số 18 quận – huyện và thành phố Thủ Đức trên địa bàn Thành phố đã thực hiện giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho 138.344 lao động đang làm việc tại 2.723 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 72,98 tỷ đồng.

 Trước đó, ngày 28/7/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, đã xác nhận cho 826.886 lao động đang làm việc tại 23.064 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà  theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhậncho18.207 đơn vịvới777.734 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Còn đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhậncho4.857 đơn vị với 49.152 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ: Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (Mẫu số 02ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).Còn đối với Nngười lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 03ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Về hình thức nộp hồ sơ, đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

 Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo BHXH TP.HCM, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Trương Đăng

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác