Hoạt động

Chủ trương thành lập Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại TPHCM

(HĐHNA) – Ngày 07/07/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh  Nghệ An đã có thông báo số 591 – TB/TU về chủ trương thành lập Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, thông báo nêu rõ, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 29/6/2022, sau khi nghe đại diện Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo về việc thành lập Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại TPHCM, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận:

Thống nhất chủ trương thành lập Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại TPHCM như đề nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tỉnh uỷ cũng giao Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử 01 lãnh đạo tham gia thường trực Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại TPHCM, làm cầu nối và thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo tỉnh về hoạt động của Ban liên lạc; hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập và ra mắt Ban liên lạc trong quý IV/2022.

V.Linh

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác